АГЕНТСТВО »
ХОСТИНГ »
САЙТЫ »
ПРАЙСЫ »
ПРОДВИЖЕНИЕ »
СТАТЬИ »


О компании
Регистрация доменов | Хороший хостинг
Веб-дизайн | Мой сайт | Создать сайт
Регистрация доменов | Создание сайта | Хостинг | Раскрутка сайта | Об Агентстве
Раскрутка сайта | Раскрутка сайта - шаг 1 | Раскрутка сайта - шаг 2 | Раскрутка сайта - шаг 3
Свой сайт нужен | План продвежения и Интернет | Правила домена UA | Правила домена COM.UA

Интернет агентство WebName
© Интернет-агентство WEBNAME, 2002-2012
Украина, Киев, Ереванская 18а, оф.2 Тел.: (067) 500-32-71
info@uatm.ua

Правила домену COM.UA

Зміст
1. Загальні положення
2. Особливості адміністрування домену COM.UA
3. Порядок введення в дію Правил домену COM.UA


1. Загальні положення
1.1. Ці Правила реєстрації домену COM.UA розроблені відповідно до п.1.13 Правил домену .UA, які вступили в дію 15 вересня 2001 року.

1.2. Терміни та визначення, вжиті в тексті цих Правил домену COM.UA, використано в значенні та тлумаченні, наведеному в Правилах домену .UA, якщо інше не зазначене окремо.

1.3. Домен COM.UA є публічним доменом другого рівня - складовою частиною домену .UA.

1.4. Делегування доменних імен у домені COM.UA відбувається відповідно до розділу 2 Правил домену .UA.

1.5. Особливості адміністрування домену COM.UA передбачені розділом 2 цих Правил домену COM.UA.

1.6. Інформація щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені COM.UA зберігається в реєстраційній базі домену .UA, в форматі та за правилами, встановленими розділом 4 Правил домену .UA.

1.7. Перевірка технічної працездатності доменного імені в домені COM.UA проводиться відповідно до розділу 5 Правил домену .UA.

1.8. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом доменного імені в домені COM.UA та реєстратором наведено в розділі 6 Правил домену .UA.

1.9. Рекомендовані істотні умови договору між реєстратором та адміністратором домену COM.UA наведено в розділі 7 Правил домену .UA.

1.10. Розв`язання доменних спорів, що можуть виникнути в зв`язку з цими Правилами домену COM.UA та їх застосуванням, відбувається відповідно до розділу 9 Правил домену .UA.

2. Особливості адміністрування домену COM.UA
2.1. Домен COM.UA делеговано в інтересах заздалегідь не визначеної спільноти користувачів. Тому публічний домен COM.UA є водночас доменом загального призначення (англ. generic domain).

2.2. Термін обробки заявки на делегування доменного імені в домені COM.UA, разом з перевіркою технічної працездатності відповідного доменного імені, становить не більше 5 (п`яти) робочих днів. Адміністратор домену COM.UA у вказаний термін зобов`язаний, згідно п.2.15.8 Правил домену .UA, повідомити електронним листом адміністративних та технічних контактних осіб відповідного реєстратора про хід та результат обробки заявки.

2.3. Заявки на делегування доменних імен в домені COM.UA обробляються в порядку їх надходження до вхідної черги реєстраційної бази домену .UA, відповідно до п.2.4 Правил домену .UA. Період одночасності для заявок на делегування доменних імен в домені COM.UA не встановлюється.

3. Порядок введення в дію Правил домену COM.UA
3.1. Ці Правила домену COM.UA вступають в дію в 0:00 годин 4 листопада 2001 року. З моменту вступу в дію цих Правил домену COM.UA втрачають силу такі документи:

3.1.1. УВременные правила администрирования домена COM.UAФ від 20 лютого, 20 травня 2001 року;

3.1.2. УПравила администрирования домена COM.UAФ від 5 жовтня 2000 року.

3.2. Інформація про доменні імена третього рівня в домені COM.UA, які було делеговано до 23:59 годин 3 листопада 2001 року включно (далі - "існуючі доменні імена"), вміщується в реєстраційну базу домену .UA зі статусом: FROZEN?OK?UNTIL 20021103235959 (див.п.4.19.8 Правил домену .UA). Це означає, що:

3.2.1. Делегування нових доменних імен в домені COM.UA з 0:00 годин 4 листопада 2001 року відбувається за цими Правилами домену COM.UA, тобто виключно через реєстраторів.

3.2.2. Існуючі доменні імена продовжують функціонування до 23:59 годин 3 листопада 2002 року, згідно п.3.2 цих Правил домену COM.UA. Проте, будь-які зміни до запису про існуюче доменне ім`я можуть бути внесені лише після укладення реєстрантом відповідного доменного імені договору з реєстратором згідно п.1.8 цих Правил домену COM.UA.

3.2.3. У разі, якщо реєстрант існуючого доменного імені не укладе з реєстратором відповідний договір щодо цього доменного імені до 23:59 годин 3 листопада 2002 року, адміністратор домену COM.UA після 0:00 годин 4 листопада 2002 року зобов`язаний відмінити делегування зазначеного доменного імені, діючи згідно процедури, наведеної в п.3.3 цих Правил.

3.3. В період з 4 листопада 2001 року по 4 листопада 2002 року адміністратор домену COM.UA зобов`язаний:

3.3.1. Повідомляти реєстранта існуючого доменного імені, який не уклав договір з реєстратором, про необхідність укладення такого договору та про можливу відміну делегування йому доменного імені електронним листом, направленим за адресами:

- всіх адміністративних та контактних осіб, вказаних в реєстраційному запису про таке доменне ім`я;

- особи, від якої було одержано останню за часом заявку про зміну реєстраційної інформації про таке доменне ім`я;

- postmaster@доменне-ім`я;

- особи, вказаної в SOA record про доменне ім`я (якщо SOA record існує);

- інших осіб, які, на думку адміністратора домену COM.UA, можуть володіти інформацією про місцезнаходження реєстранта такого доменного імені або про його фактичну електронну адресу.

3.3.2. Надсилати повідомлення згідно п.3.3.1 цих Правил не рідше одного разу в два календарних місяці, починаючи з січня 2002 року. Останнє таке повідомлення повинне бути надіслане з 1 листопада по 4 листопада 2002 року включно.

3.3.3. На протязі вересня та жовтня 2002 року повідомити реєстрантів існуючих доменних імен, які не уклали договорів з реєстраторами, про необхідність укладення таких договорів та про можливу відміну делегування таких доменних імен, через українські засоби масової інформації.

3.3.4. Відмінити делегування доменного імені не раніше, ніж через 10 (десять) діб, та не пізніше, ніж через 30 (тридцять) діб після надсилання реєстранту останнього повідомлення електронним листом згідно п.3.3.1 цих Правил.

Более подробно о том, как выбрать себе доменное имя...


АГЕНТСТВО »
ХОСТИНГ »
САЙТЫ »
ПРАЙСЫ »
ПРОДВИЖЕНИЕ »
СТАТЬИ »


О компании
Регистрация доменов | Хороший хостинг
Веб-дизайн | Мой сайт | Создать сайт
Регистрация доменов | Создание сайта | Хостинг | Раскрутка сайта | Об Агентстве
Раскрутка сайта | Раскрутка сайта - шаг 1 | Раскрутка сайта - шаг 2 | Раскрутка сайта - шаг 3
Свой сайт нужен | План продвежения и Интернет | Правила домена UA | Правила домена COM.UA

Интернет агентство WebName
© Интернет-агентство WEBNAME, 2002-2012
Украина, Киев, Ереванская 18а, оф.2 Тел.: (067) 500-32-71
info@uatm.ua